A N Z A N
Anzan Mega Aritmetik Mega Zeka Oyunları

Eğitimler &
Bilgiler

Anzan Mega Aritmetik

Melik DUYAR tarafından geliştirilmiş, zihinsel aritmetik ve beyin egzersizleri eğitim programıdır. Beynin sağ ve sol yarım küresini dengeli ve aktif bir şekilde kullanmak amaçlanır.


Detaylar
Mega Zeka Oyunları

Zeka oyunlarıyla, çocukların zeka potansiyellerini keşfetmeleri, tanımaları ve geliştirmeleri; problemler karşısında özgün ve farklı stratejiler geliştirmeleri amaçlanır.


Detaylar
Hızlı Okuma

Mevcut okuma hızınızı 2 veya 3 katına çıkarmayı, okurken anlamayı ve mevcut potansiyelinizi artırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.


Çok Yakında!
Anzan Mega Aritmetik

Anzan Mega Aritmetik Denizli Temsilciliği

Anzan Mega Aritmetik

Beyni Doğru ve Dengeli Kullanmak!

Evet, çocuklarımızın gelişimi konusunda artık çok daha bilinçliyiz. Peki, çocukların beyin gelişimine tam olarak katkı sağlıyor muyuz? Doğal olarak hayır! Günlük yaşantıda, eğitimsiz bir şekilde bu pek de mümkün değil.

Günlük hayatımızda beynin sol yarım küresini daha ağırlıklı kullanırız ve bu da sağ yarım kürenin ihmal edilmesine neden olur. Bu zihinsel gelişim programı, beynin sağ yarım küresini de işin içine katarak, çocuklarımızın beyin gelişimine ciddi yarar sağlar.

Detaylı Bilgi

Sıkça Sorulan Sorular

Anzan Mega Aritmetik Eğitimi Neden Alınmalıdır?

Çoğu insan “Elimizde hesap makinesi gibi aletler ve kolayluklar varken, zihinsel hesaplamalarla kendimizi ve çocuklarımızı yormaya ne gerek var?” diye sorabilir. Bu sorunun birinci bölümüne verilecek cevap şudur; Arabası olan çoğu insan fiziksel olarak sağlıklı kalabilmek için spor salonlarına veya açık koşu parkurlarına gidip koşmaktadır. O zaman bu insanlara da “Araba gibi bir kolaylık varken, neden koşarak kendinizi yoruyorsunuz?” diye sormak gerekir. Aynı mantıkla “Mega Aritmetik™️” de beyni çalıştırarak zinde ve sağlıklı kalmasını sağlayan harika bir egzersiz ve gelişim programıdır. Bilimsel araştırmalar sayılarla uğraşma ile beyin hücrelerinin uyarılması ve beyin gelişimi arasında direkt ilişki olduğunu göstermektedir.

Beynimizin sadece bir yarım küresini baskın kullanmak dolayısıyla kapasitemizinde yarısını kullandığımız anlamına gelir. Okulda ve günlük yaşantımızda ağırlıklı olarak beynin sol yarım küresini kullanırız. Bu durum sağ yarım kürenin ihmal edilmesine neden olur. Mega aritmetik programı, ihmal ettiğimiz beynin sağ yarım küresini de işin içine katarak, beyin gelişimine ciddi yarar sağlamaktadır.

Vücudumuz da iki gözümüz, iki kolumuz, iki bacağımız var. Beynimiz de iki yarım küreden oluşmaktadır. Sağ ve sol beyin yarım kürelerini bacaklarımız olarak düşündüğümüz de sadece bir bacağımızla hedefe gitmeye çalıştığımızda çok fazla enerji sarf etmemiz gerekir ve daha az ilerleriz iki bacağımızı kulladığımız da yani iki yarım küreyi birlikte kullandığımız da hedefe daha hızlı ve daha az enerji sarf ederek hedefe ulaşabiliriz.

Mega Anzan Sisteminde Eğitim Nasıl Veriliyor?

Mega Aritmetik™️ sistemiyle öğrenmenin avantajı eğitimin sağ-sol beyin temelli ve eğitici-odaklı (veya öğretmen-odaklı) bir yaklaşımla yapılmasıdır. Öğretmen her hafta teknikleri öğrenciye eğlenceli faaliyetler desteğinde görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleri kombinasyonu ile öğretmektedir.

Öğrenme ciddi ve sıkıcı bir sınıf havasında değil, bir eğlence ve oyun ortamında yapılmaktadır. Eğitimler eğlenceli zeka oyunları programı ile desteklenmektedir. Bu sayede öğrenci öğrenme süreci içinde hiçbir zaman kendisinde bir öğrenme yükü hissetmemektedir. Bir başka ifadeyle, haftalık öğrenme saatleri küçük ve gelişen beyinler için bir beyin jimnastiği ve oyun seansı olmaktadır.

Sistem zeka oyunları programıyla ve bir online sistemle desteklenmektedir. Eğitimci öğrencinin online çalışmalarını izleyebilmektedir. Mega Aritmetik™️ eğitim sistemi pro-aktif bir sistemdir. Kısacası, Mega Aritmetik™️ sistemi oynayarak ve eğlenerek öğrenmenin ta kendisidir. Bu sayede çocuğun öğrenme isteği yakalanmakta ve yüksek bir motivasyon sağlanmaktadır.

Program önce tescilli PARİTMETİK sistemi ile parmakların dokunma duyusunu kullanarak beynin kayıt mekanizması olan hipokampusta dokunma ve sayısal değerler arasında bir ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Sistem ikinci etapta beynin sağ yarım küresinin geliştirilmesine uygun olan tescilli "MENTAL SOROBAN" teknikleri ile abaküsün özel bir şekilde matematiksel problem çözümleri için işin içine katılmasını sağlamaktadır. Bu etap sayısal ve matematiksel olan beynin sol yarım küresi ile, resimlerle ve hayal gücüyle çalışan beynin sağ yarım küresi arasında güçlü snaps bağlantılar kurulmasının başlangıç noktasıdır.

Program üçüncü etapta tescilli "ANZAN" tekniği ile beyinde yüksek konsantrasyon ve odaklanma eğitimine ağırlık vermektedir. Bu eğitim çocukların genel anlamda belli bir konuya odaklanabilme becerilerini de geliştirmektedir.

Programın son etabında "Mental Hafıza" teknikleri de işin içine katılarak, matematiksel problem çözme metotları ile bilgilerin hızlı, kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesi desteklenerek olağanüstü sonuçlar elde edilmektedir.

Beynin Her İki Yarım Küresini Kullanarak İşlem Yapmak Nedir?

Beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Beynin her iki yarım küresinin işlevi birbirinden farklıdır. Çoğumuz günlük yaşantımızda ve okul hayatında daha çok sol beyin küresini baskın olarak kullanırz. Bunun nedeni okuldaki öğretim metotlarının daha çok sol beyni yoğun kullandıran ve beynin sağ yarım küresini çok az işin içine katan bir müfredat programını takip etmesidir. Bunun sonucu olarak da sağ beyin atıl kalmakta ve beynin bu bölümünün sağladığı sinerji kullanılmamaktadır. Mega Hafıza™’nın geliştirdiği Mega Aritmetik™ sistemi işin içine beynin sağ yarım küresini de katmakta ve böylece beyin gelişimine ciddi bir katkıda bulunmaktadır.

Mega Aritmetik™ Zeka Oyunları Sisteminin Çocuğumuza Bir Faydası Olur mu?

Evet, Mega Aritmetik™ sistemi çocuğun hem matematiksel düşünmeye hakim olmasını ve anlamasını sağlayarak hızlı hesaplamalar yapmasını, hem de öğrenmeye sağ beyin etkisini katarak her türlü konuyu hızlı öğrenmelerini sağlamaktadır.

Eğitim Bittikten Sonra Çocuğum Üzerindeki Olumlu Etkileri Devam Edecek Mi?

Anzan Mega Aritmetik™️ eğitimini alan çocuk, pek çok çalışma alışkanlığını kaybetmemek üzere edinmiş olmaktadır. Bununla birlikte, eğitim süresi boyunca çocuk, saniyelerle çalışırken öğrenme alışkanlıkları yeniden biçimlendiği için, terbiye olan konsantrasyon artık yerleşmiş alışkanlık olarak çocuğun hayatında olumlu bir davranış olarak devam etmektedir.

BLOG

Son Paylaşımlar

Tuğçe Koç.
10 Eyl 2021
Gelişim Alanları ve Zeka Oyunları

Gelişim alanları birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Bir gelişim alanı diğer gelişim alanında olumlu ya da olumsuz etkilenebilir.

Tuğçe Koç.
10 Eyl 2021
Gelişim Alanları ve Zeka Oyunları
Tuğçe Koç.
10 Eyl 2021
Çocuk ve Oyun, Çocuklar için oyun ne anlama gelir

Sevgi, Gelişim, Korunma, Beslenme ve Büyüme Bir Çocuk İçin Ne Kadar Önemli ise, Oyun da O kadar Önemlidir!